Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 


Fatura / irsaliye / baskı / renk / cilt / adet / sayfa / ajans / matbaa / izmir
Matbu evrak adındanda anlaşılacağı üzere resmi evraklardır. Resmi evrak baskısını maliye ile anlaşmalı matbaalar yapmaktadır. Ancak tasarımlarını firmaların anlaşmalı ajansları yapmakta ve matbaaya göndermektedir. Resmi evrak bastırmak matbaalarda normal evrak bastırmak gibi değildir. Resmi evrak yani fatura, irsaliye, tahsilat ve tediye makbuzu, yardım makbuzu gibi evraklar olup bunları bastırmanın ayrı ayrı kuralları vardır. Fatura bastırmak isteyen bir firmanın bağlı bulunduğu ildeki matbaa da baskısını yaptırması zorunludur. Aksi halde özel yazışmalar yaparak bu durumu maliye ile çözmelidir. Fatur Bastırmak isteyen firmaların, vergi levhası, şirket müdürünün kimlik fotokopisi, ticari sicil gazetesi, yine şirket müdürünün imza sürküsü gereklidir. Fatura baskınızı mutlaka anlaşmalı matbaalarda yaptırmanız gerekmektedir.


 
 
Mavi Yeşil Ajans olarak İzmir’de Matbu evrak tasarımları hazırlamaktayız.